The TELEMAC-MASCARET system  trunk
Variables
declarations_postel3d Module Reference

Variables

type(bief_obj), target u
 
type(bief_obj), target v
 
type(bief_obj), target w
 
type(bief_obj), target tab
 
integer, parameter maxvar = 100
 
integer nplan
 
integer ntrac
 
integer ntrpa
 
integer, dimension(2) nvar
 
integer nva3
 
integer nr3d
 
integer nenre
 
integer ielm3
 
integer ielm2h
 
integer ielm2v
 
integer ielm0
 
integer ielmh
 
integer ielmu
 
integer ielm1
 
integer ielmx
 
integer sorg3d
 
integer im
 
integer jm
 
integer nplint
 
integer nuprso
 
integer pesogr
 
integer nc2dh
 
integer nc2dv
 
integer, dimension(9) nplref
 
integer, dimension(9) nseg
 
integer, parameter maxcou = 9
 
integer, parameter maxpts = 50
 
logical sigmag
 
logical spheri
 
logical varsub
 
double precision hmin
 
double precision cotint
 
double precision, dimension(9) href
 
double precision, dimension(9) distor
 
double precision, dimension(50, 9) x2dv
 
double precision, dimension(50, 9) y2dv
 
character(len=72) titcas
 
character(len=72) sort3d
 
character(len=72) sort2d
 
character(len=72) varimp
 
character(len=20) equa
 
character(len=32), dimension(10) varcla
 
character(len=32), dimension(maxvartexte
 
character(len=32), dimension(maxvartextpr
 
character(len=32), dimension(100) textlu
 
type(bief_mesh) mesh2d
 
type(bief_mesh) mesh3d
 
type(bief_obj), pointer x2
 
type(bief_obj), pointer y2
 
type(bief_obj), pointer z2
 
type(bief_obj), pointer x3
 
type(bief_obj), pointer y3
 
type(bief_obj), pointer z3
 
type(bief_obj), pointer xnebor2
 
type(bief_obj), pointer ynebor2
 
type(bief_obj), pointer xnebor3
 
type(bief_obj), pointer ynebor3
 
type(bief_obj), pointer znebor3
 
type(bief_obj), pointer xsgbor2
 
type(bief_obj), pointer ysgbor2
 
type(bief_obj), pointer xsgbor3
 
type(bief_obj), pointer ysgbor3
 
type(bief_obj), pointer zsgbor3
 
type(bief_obj), pointer ikle2
 
type(bief_obj), pointer ikle3
 
type(bief_obj), pointer nbor2
 
type(bief_obj), pointer nbor3
 
double precision, dimension(:), pointer x
 
double precision, dimension(:), pointer y
 
double precision, dimension(:), pointer z
 
integer x_orig
 
integer y_orig
 
integer, pointer nelem2
 
integer, pointer nelem3
 
integer, pointer nelmax2
 
integer, pointer nelmax3
 
integer, pointer nptfr2
 
integer, pointer nptfr3
 
integer, pointer neleb
 
integer, pointer nelebx
 
integer, pointer nptfrx2
 
integer, pointer nptfrx3
 
integer, pointer dim2
 
integer, pointer dim3
 
integer, pointer typelm2
 
integer, pointer typelm3
 
integer, pointer npoin2
 
integer, pointer npoin3
 
integer, pointer npmax2
 
integer, pointer npmax3
 
integer, pointer mxptvs2
 
integer, pointer mxptvs3
 
integer, pointer mxelvs2
 
integer, pointer mxelvs3
 
type(bief_file), dimension(100) pos_files
 
integer pospre
 
integer poshor
 
integer posver
 
integer posgeo
 

Variable Documentation

◆ cotint

double precision declarations_postel3d::cotint

Definition at line 95 of file declarations_postel3d.f.

◆ dim2

integer, pointer declarations_postel3d::dim2

Definition at line 181 of file declarations_postel3d.f.

◆ dim3

integer, pointer declarations_postel3d::dim3

Definition at line 181 of file declarations_postel3d.f.

◆ distor

double precision, dimension(9) declarations_postel3d::distor

Definition at line 101 of file declarations_postel3d.f.

◆ equa

character(len=20) declarations_postel3d::equa

Definition at line 113 of file declarations_postel3d.f.

◆ hmin

double precision declarations_postel3d::hmin

Definition at line 95 of file declarations_postel3d.f.

◆ href

double precision, dimension(9) declarations_postel3d::href

Definition at line 101 of file declarations_postel3d.f.

◆ ielm0

integer declarations_postel3d::ielm0

Definition at line 69 of file declarations_postel3d.f.

◆ ielm1

integer declarations_postel3d::ielm1

Definition at line 69 of file declarations_postel3d.f.

◆ ielm2h

integer declarations_postel3d::ielm2h

Definition at line 68 of file declarations_postel3d.f.

◆ ielm2v

integer declarations_postel3d::ielm2v

Definition at line 68 of file declarations_postel3d.f.

◆ ielm3

integer declarations_postel3d::ielm3

Definition at line 68 of file declarations_postel3d.f.

◆ ielmh

integer declarations_postel3d::ielmh

Definition at line 69 of file declarations_postel3d.f.

◆ ielmu

integer declarations_postel3d::ielmu

Definition at line 69 of file declarations_postel3d.f.

◆ ielmx

integer declarations_postel3d::ielmx

Definition at line 69 of file declarations_postel3d.f.

◆ ikle2

type(bief_obj), pointer declarations_postel3d::ikle2

Definition at line 156 of file declarations_postel3d.f.

◆ ikle3

type(bief_obj), pointer declarations_postel3d::ikle3

Definition at line 156 of file declarations_postel3d.f.

◆ im

integer declarations_postel3d::im

Definition at line 71 of file declarations_postel3d.f.

◆ jm

integer declarations_postel3d::jm

Definition at line 71 of file declarations_postel3d.f.

◆ maxcou

integer, parameter declarations_postel3d::maxcou = 9

Definition at line 76 of file declarations_postel3d.f.

◆ maxpts

integer, parameter declarations_postel3d::maxpts = 50

Definition at line 78 of file declarations_postel3d.f.

◆ maxvar

integer, parameter declarations_postel3d::maxvar = 100

Definition at line 61 of file declarations_postel3d.f.

◆ mesh2d

type(bief_mesh) declarations_postel3d::mesh2d

Definition at line 128 of file declarations_postel3d.f.

◆ mesh3d

type(bief_mesh) declarations_postel3d::mesh3d

Definition at line 128 of file declarations_postel3d.f.

◆ mxelvs2

integer, pointer declarations_postel3d::mxelvs2

Definition at line 186 of file declarations_postel3d.f.

◆ mxelvs3

integer, pointer declarations_postel3d::mxelvs3

Definition at line 186 of file declarations_postel3d.f.

◆ mxptvs2

integer, pointer declarations_postel3d::mxptvs2

Definition at line 185 of file declarations_postel3d.f.

◆ mxptvs3

integer, pointer declarations_postel3d::mxptvs3

Definition at line 185 of file declarations_postel3d.f.

◆ nbor2

type(bief_obj), pointer declarations_postel3d::nbor2

Definition at line 160 of file declarations_postel3d.f.

◆ nbor3

type(bief_obj), pointer declarations_postel3d::nbor3

Definition at line 160 of file declarations_postel3d.f.

◆ nc2dh

integer declarations_postel3d::nc2dh

Definition at line 72 of file declarations_postel3d.f.

◆ nc2dv

integer declarations_postel3d::nc2dv

Definition at line 72 of file declarations_postel3d.f.

◆ neleb

integer, pointer declarations_postel3d::neleb

Definition at line 178 of file declarations_postel3d.f.

◆ nelebx

integer, pointer declarations_postel3d::nelebx

Definition at line 178 of file declarations_postel3d.f.

◆ nelem2

integer, pointer declarations_postel3d::nelem2

Definition at line 171 of file declarations_postel3d.f.

◆ nelem3

integer, pointer declarations_postel3d::nelem3

Definition at line 171 of file declarations_postel3d.f.

◆ nelmax2

integer, pointer declarations_postel3d::nelmax2

Definition at line 173 of file declarations_postel3d.f.

◆ nelmax3

integer, pointer declarations_postel3d::nelmax3

Definition at line 174 of file declarations_postel3d.f.

◆ nenre

integer declarations_postel3d::nenre

Definition at line 66 of file declarations_postel3d.f.

◆ nplan

integer declarations_postel3d::nplan

Definition at line 65 of file declarations_postel3d.f.

◆ nplint

integer declarations_postel3d::nplint

Definition at line 71 of file declarations_postel3d.f.

◆ nplref

integer, dimension(9) declarations_postel3d::nplref

Definition at line 73 of file declarations_postel3d.f.

◆ npmax2

integer, pointer declarations_postel3d::npmax2

Definition at line 184 of file declarations_postel3d.f.

◆ npmax3

integer, pointer declarations_postel3d::npmax3

Definition at line 184 of file declarations_postel3d.f.

◆ npoin2

integer, pointer declarations_postel3d::npoin2

Definition at line 183 of file declarations_postel3d.f.

◆ npoin3

integer, pointer declarations_postel3d::npoin3

Definition at line 183 of file declarations_postel3d.f.

◆ nptfr2

integer, pointer declarations_postel3d::nptfr2

Definition at line 176 of file declarations_postel3d.f.

◆ nptfr3

integer, pointer declarations_postel3d::nptfr3

Definition at line 177 of file declarations_postel3d.f.

◆ nptfrx2

integer, pointer declarations_postel3d::nptfrx2

Definition at line 180 of file declarations_postel3d.f.

◆ nptfrx3

integer, pointer declarations_postel3d::nptfrx3

Definition at line 180 of file declarations_postel3d.f.

◆ nr3d

integer declarations_postel3d::nr3d

Definition at line 66 of file declarations_postel3d.f.

◆ nseg

integer, dimension(9) declarations_postel3d::nseg

Definition at line 73 of file declarations_postel3d.f.

◆ ntrac

integer declarations_postel3d::ntrac

Definition at line 65 of file declarations_postel3d.f.

◆ ntrpa

integer declarations_postel3d::ntrpa

Definition at line 65 of file declarations_postel3d.f.

◆ nuprso

integer declarations_postel3d::nuprso

Definition at line 72 of file declarations_postel3d.f.

◆ nva3

integer declarations_postel3d::nva3

Definition at line 65 of file declarations_postel3d.f.

◆ nvar

integer, dimension(2) declarations_postel3d::nvar

Definition at line 65 of file declarations_postel3d.f.

◆ pesogr

integer declarations_postel3d::pesogr

Definition at line 72 of file declarations_postel3d.f.

◆ pos_files

type(bief_file), dimension(100) declarations_postel3d::pos_files

Definition at line 190 of file declarations_postel3d.f.

◆ posgeo

integer declarations_postel3d::posgeo

Definition at line 191 of file declarations_postel3d.f.

◆ poshor

integer declarations_postel3d::poshor

Definition at line 191 of file declarations_postel3d.f.

◆ pospre

integer declarations_postel3d::pospre

Definition at line 191 of file declarations_postel3d.f.

◆ posver

integer declarations_postel3d::posver

Definition at line 191 of file declarations_postel3d.f.

◆ sigmag

logical declarations_postel3d::sigmag

Definition at line 85 of file declarations_postel3d.f.

◆ sorg3d

integer declarations_postel3d::sorg3d

Definition at line 70 of file declarations_postel3d.f.

◆ sort2d

character(len=72) declarations_postel3d::sort2d

Definition at line 111 of file declarations_postel3d.f.

◆ sort3d

character(len=72) declarations_postel3d::sort3d

Definition at line 111 of file declarations_postel3d.f.

◆ spheri

logical declarations_postel3d::spheri

Definition at line 86 of file declarations_postel3d.f.

◆ tab

type(bief_obj), target declarations_postel3d::tab

Definition at line 48 of file declarations_postel3d.f.

◆ texte

character(len=32), dimension(maxvar) declarations_postel3d::texte

Definition at line 114 of file declarations_postel3d.f.

◆ textlu

character(len=32), dimension(100) declarations_postel3d::textlu

Definition at line 115 of file declarations_postel3d.f.

◆ textpr

character(len=32), dimension(maxvar) declarations_postel3d::textpr

Definition at line 114 of file declarations_postel3d.f.

◆ titcas

character(len=72) declarations_postel3d::titcas

Definition at line 111 of file declarations_postel3d.f.

◆ typelm2

integer, pointer declarations_postel3d::typelm2

Definition at line 182 of file declarations_postel3d.f.

◆ typelm3

integer, pointer declarations_postel3d::typelm3

Definition at line 182 of file declarations_postel3d.f.

◆ u

type(bief_obj), target declarations_postel3d::u

Definition at line 37 of file declarations_postel3d.f.

◆ v

type(bief_obj), target declarations_postel3d::v

Definition at line 37 of file declarations_postel3d.f.

◆ varcla

character(len=32), dimension(10) declarations_postel3d::varcla

Definition at line 114 of file declarations_postel3d.f.

◆ varimp

character(len=72) declarations_postel3d::varimp

Definition at line 111 of file declarations_postel3d.f.

◆ varsub

logical declarations_postel3d::varsub

Definition at line 87 of file declarations_postel3d.f.

◆ w

type(bief_obj), target declarations_postel3d::w

Definition at line 37 of file declarations_postel3d.f.

◆ x

double precision, dimension(:), pointer declarations_postel3d::x

Definition at line 164 of file declarations_postel3d.f.

◆ x2

type(bief_obj), pointer declarations_postel3d::x2

Definition at line 140 of file declarations_postel3d.f.

◆ x2dv

double precision, dimension(50,9) declarations_postel3d::x2dv

Definition at line 103 of file declarations_postel3d.f.

◆ x3

type(bief_obj), pointer declarations_postel3d::x3

Definition at line 140 of file declarations_postel3d.f.

◆ x_orig

integer declarations_postel3d::x_orig

Definition at line 166 of file declarations_postel3d.f.

◆ xnebor2

type(bief_obj), pointer declarations_postel3d::xnebor2

Definition at line 144 of file declarations_postel3d.f.

◆ xnebor3

type(bief_obj), pointer declarations_postel3d::xnebor3

Definition at line 145 of file declarations_postel3d.f.

◆ xsgbor2

type(bief_obj), pointer declarations_postel3d::xsgbor2

Definition at line 150 of file declarations_postel3d.f.

◆ xsgbor3

type(bief_obj), pointer declarations_postel3d::xsgbor3

Definition at line 151 of file declarations_postel3d.f.

◆ y

double precision, dimension(:), pointer declarations_postel3d::y

Definition at line 164 of file declarations_postel3d.f.

◆ y2

type(bief_obj), pointer declarations_postel3d::y2

Definition at line 140 of file declarations_postel3d.f.

◆ y2dv

double precision, dimension(50,9) declarations_postel3d::y2dv

Definition at line 103 of file declarations_postel3d.f.

◆ y3

type(bief_obj), pointer declarations_postel3d::y3

Definition at line 140 of file declarations_postel3d.f.

◆ y_orig

integer declarations_postel3d::y_orig

Definition at line 166 of file declarations_postel3d.f.

◆ ynebor2

type(bief_obj), pointer declarations_postel3d::ynebor2

Definition at line 144 of file declarations_postel3d.f.

◆ ynebor3

type(bief_obj), pointer declarations_postel3d::ynebor3

Definition at line 145 of file declarations_postel3d.f.

◆ ysgbor2

type(bief_obj), pointer declarations_postel3d::ysgbor2

Definition at line 150 of file declarations_postel3d.f.

◆ ysgbor3

type(bief_obj), pointer declarations_postel3d::ysgbor3

Definition at line 151 of file declarations_postel3d.f.

◆ z

double precision, dimension(:), pointer declarations_postel3d::z

Definition at line 164 of file declarations_postel3d.f.

◆ z2

type(bief_obj), pointer declarations_postel3d::z2

Definition at line 140 of file declarations_postel3d.f.

◆ z3

type(bief_obj), pointer declarations_postel3d::z3

Definition at line 140 of file declarations_postel3d.f.

◆ znebor3

type(bief_obj), pointer declarations_postel3d::znebor3

Definition at line 145 of file declarations_postel3d.f.

◆ zsgbor3

type(bief_obj), pointer declarations_postel3d::zsgbor3

Definition at line 151 of file declarations_postel3d.f.